Presentasjoner

Her finner du presentasjoner fra møter eller til bruk i informasjon om Plansamarbeidet:

 • Presentasjoner frokostseminar 4.11 – Analyseverktøy for knutepunkt

  Presentasjoner frokostseminar 4.11 – Analyseverktøy for knutepunkt

 • Samling for interesseorganisasjoner 12.01.2015 – NAF

 • Samling for interesseorganisasjoner 12.01.2015 – Norges bondelag

 • Samling for interesseorganisasjoner 12.01.2015 – Frognmarkas venner

 • Samling for interesseorganisasjoner 12.01.2015 – Forum for natur og friluftsliv

 • Samling for interesseorganisasjoner 12.01.2015 – Anette Solli

 • Næringskonferanse 16.01.2015 – Erling Langeland, Oxer Eiendom

 • Næringskonferanse 16.01.2015 – Espen Ettre, OSL

 • Næringskonferanse 16.01.2015 – Håkon Haugli, Abelia

 • Næringskonferanse 16.01.2015 – Idar Kreutzer, Finans Norge

 • Næringskonferanse 16.01.2015 – Nina Solli, NHO

 • Næringskonferanse 16.01.2014 – Bård Folke Fredriksen

 • Standardpresentasjon – Plansamarbeidets forslag til høringsdokument – høst 2014

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Plansamarbeidet

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Norsk Pendlerallianse/Spikkestadbanen

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Syklistenes landsforening

 • Samling for interesseorganisasjoner 05.12.2013 – Akerhus Bondelag

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Peter Groth, Aspelin Ramm

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Ole Jacob Flæten, Skedsmo kommune

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Inge Jan Henjesand, Abelia

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Jon Sandnes, Byggenæringens landsforbund

 • Næringskonferanse 22.11.2013 – Bård Folke Fredriksen

 • Presentasjon drøftingsmøtene høst 2013

  Her finner dere en presentasjon som vi har brukt som utgangspunkt for drøftingsmøtene med kommunestyrene høsten 2013.

 • English presentation 2013

  This is an english presentation about our work.

 • Presentasjon til informasjonsmøter 2013

  Standardpresentasjon til bruk ved informasjonsmøter i kommunene.

 • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Plankart og retningslinjer

 • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Oppfølgingsforpliktelser

 • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Markedsdrevet utbygging

 • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Konsekvensbeskrivelsene

 • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Plankart og retningslinjer

 • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Oppfølgingsforpliktelser

 • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Markedsdrevet utbygging

 • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Konsekvensbeskrivelser