Endelig planforslag

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er nå vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre. Behandlingen skjedde i fylkestinget 14. desember og bystyret 16. desember 2015. Planen ble vedtatt med noen justeringer.

  • Vedtatt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

  • Forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

  • Saksfremlegg Oslo kommune

  • Saksfremlegg Akershus fylkeskommune