Politisk dialogmøte om regional plan

apr 18, 2023

Fredag 28. april 2023 er ordførere i Akershus kommunene i Viken invitert til et dialogmøte med Politisk samarbeidsråd ved byråd for byutvikling i Oslo kommune og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken.

Dialogmøte er et oppfølgingsmøte for å informere om status for måloppnåelse av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og for å få innspill fra kommunene om deres oppfølgingsarbeid. Formålet med samlingen er å styrke dialogen og samarbeidet om gjennomføring av den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus.

Den regionale planen skal evalueres i løpet av 2023. Samarbeidsrådet ønsker derfor at samlingen 28. april nyttes til å høste og dele erfaringer fra oppfølgingsarbeidet tilknyttet planen, og mye av tiden på programmet er derfor viet dialog mellom ordførere og politisk samarbeidsråd. Møtet vil ledes av Oslo kommune v/ Byråd for byutvikling Hanna Marcussen og Viken fylkeskommune v/ Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

Innspill og/eller spørsmål til dialogmøtet eller pågående evaluering av regional plan i Oslo og Akershus kan sendes Plansamarbeidets sekretariat v/ Lise Weltzien på lise.weltzien@pbe.oslo.kommune.no.

Dialogmøtet avholdes i bankettsalen i Oslo rådhus 28. april 2023

DEL:

Kalender