Næringskonferansen arrangeres på Lillestrøm 22. november. Kjellerområdet er et av områdene som kan få en betydelig næringsutvikling de kommende årene.

Næringskonferanse om utviklingen av Oslo og Akershus

nov 05, 2013

Hva skal til for at næringslivet ønsker å etablere seg i en kommune, og hva må være på plass av infrastruktur og kommunal planlegging for at det faktisk skal skje? Det er tema når næringslivsledere, fylkes- og  kommunepolitikere, rådmenn og samferdselsaktører i Oslo og Akershus møtes på Lillestrøm fredag 22. november.

Rundt 150 deltakere er ventet til konferansen som arrangeres av Plansamarbeidet i samarbeid med NHO Oslo og Akershus og Entreprenørforeningen Bygg- og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold.

– Plansamarbeidet er inne i en avgjørende fase, der vi sammen skal bli enige om hvordan regionen skal utvikle seg videre. Dette innebærer også at vi går i dialog med sentrale aktører i regionen, blant annet næringslivet, for å identifisere de mulighetene vi hver for oss – Oslo og den enkelte kommune i Akershus – faktisk har, sier styreleder i Plansamarbeidet, byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen.

Innen 2030 ventes det en befolkningsvekst på 350.000 mennesker i Oslo og Akershus. Dette vil stille store krav til utbygging av både infrastruktur, boliger og næringsbygg. Befolkningsveksten medfører også etablering av ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i mange kommuner.

–  Hvor veksten kommer vil avhenge både av markedets etterspørsel og god kommunal tilrettelegging. Og realitetsorientering – for ikke alle steder vil, eller bør få, den samme veksten, sier styreleder i NHO Oslo og Akershus, Per Bergerud.

Han mener konferansen er en god arena for å belyse hva som skal til for å utløse vekst i eksisterende og fremtidige knutepunkt i Oslo-regionen. Styreleder i Entreprenørforeningen, Frode Antonsen, håper de lokale myndighetene lytter godt til næringslivets analyser og erfaring knyttet til utvikling av nye sentra og knutepunkter.

–  Noe som aldri kan sies ofte nok er viktigheten av god infrastruktur og forutsigbarhet knyttet til dette. Det er en forutsetning for vekst og investering i både næringsbygg og boliger, sier Antonsen.

Les programmet her.

Eller meld deg på her.

Ny påmeldingsfrist er fredag 15. november.

DEL:

Kalender