Gruppearbeid med engasjerte deltakere på Follokonferansen.

Landlig eller urbant i Follo?

okt 22, 2013

– Hva er det fremtidens innbyggere i Follo ønsker seg? Vil de bo urbant med godt service- og kollektivtilbud, eller landlig og mer bilbasert?  Det var to av spørsmålene som ble drøftet under regionkonferansen for Follo, som ble arrangert av Follorådet i kveld.

– Vi har varierte og verdifulle kvaliteter i kommunene i Follo, og vi er innfallsporten til Europa gjennom både tog og motorvei. Vi skal sørge for at alle kommunene i Follo er levedyktige i fremtiden og uttale oss om planen fra hvert vårt ståsted før fristen i desember, men i dag skal vi ta på oss Follobrillene for å se på hva som kan gavne vårt område i fellesskap, sa leder i Follorådet og ordfører i Enebakk, Tonje Anderson Olsen, da hun åpnet konferansen.

Konferansen tok for seg en rekke ulike temaer innenfor planarbeidet. Blant annet transport, næringsutvikling, utbyggingsmønster og boligbygging. Det ble også god tid til å drøfte spørsmål i grupper.

 

Jordbruk og utbygging

I Follo er det flere utfordringer knyttet til vern av jordbruk, utbyggingsmønster og boligbygging.  Politikerne i Follo har ambisjoner i forhold til Follo og vil at Follo skal styrkes. Dette innebærer både muligheter og trusler. Jordbruk er spesielt viktig i kommuner som Ås og Ski, og her kan det bli nødvendig å ta noen valg i forhold til utbygging kontra vern.

–  Jeg søker en balanse også i denne planen. Vi lever midt i konflikten her i Follo hvor det er mye matjord, som vi ikke kan bygge på. Hvordan skal vi plassere våre nye boliger slik at de blir attraktive og vi kan tiltrekke oss de innbyggerne vi ønsker?, spurte ordfører i Frogn, Thore Vestby.

 

Samarbeid viktig

Ordfører i Ski, Anne Kristine Linnestad, mener det er viktig å tenke utover egne kommunegrenser.

For å få til en konkurransedyktig og bærekraftig region er det nødvendig at kommunene samarbeider på tvers. Dette gjelder ikke minst når det gjelder klima og for å få et effektivt og rasjonelt transportsystem.

– Follo er porten til Europa. Snart får vi Follobanen og vi har jernbanen, E6 og E18. Follo tar størstedelen av godstrafikken i Norge, og det er en stor utfordring. Vi må jobbe for å få godstrafikken over på Follobanen. Uansett om man er for eller i mot kommunesammenslåing må vi tenke i felleskap og tørre å tenke utover vår egen kommunegrense for å få dette til, understreket ordfører i Ski, Anne Kristine Linnestad.

 

Levende lokalsamfunn

Ordfører i Oppegård, Ildri Eidem Løvaas, snakket om samferdsel og etablering av næringsliv.

– Transport handler om å forflytte mennesker. Hvordan skal vi møte representanter fra næringslivet som ikke vil bruke tog eller buss, men kjøre bil og ha parkeringsplasser på sine arbeidsplasser?, spurte Eidem Løvaas.

Follo ønsker seg en større etablering av næringsliv innenfor sitt område og vil tilrettelegge for dette.

– Vi kan ikke bestemme hvor næringslivet skal etablere seg, men må legge til rette for at næringslivet kan etablere seg der de vil. Sovebyer vil vi ikke ha. Næringslivet må være der folk bor. De er viktige drivere for at lokalsamfunnene våre blir levende, og skaper liv, påpekte Eidem Løvaas.

Hun pekte også på at det er mange store utfordringer på transportsiden som er uløste og som ikke er diskutert i planarbeidet.

– Forbindelsene inn til Ski er krevende. Og bruk av fjorden til infrastruktur er ikke diskutert. Vi trenger også helhetlig gang- og sykkelplanlegging, sa ordføreren i Oppegård.

Follokonferansen var den siste av de tre regionvise konferansene som blir avholdt i drøftingsfasen. Fristen for å komme med innspill i drøftingsfasen er satt til 20. desember.

– Vi må ikke glemme menneskene i dette arbeidet. Vi skal skape gode hjem og gode hjemsteder for folk, og det må vi aldri glemme, avsluttet ordfører Ildri Eidem Løvaas.

 

 

DEL:

Kalender