I drøftingsfasen ønsker vi innspill fra kommuner, regionale og statlige myndigheter, transportaktører og interesseorganisasjoner på de dilemmaene vi står overfor i planarbeidet. Femte desember inviterer vi interesseorganisasjonene til å si sin mening.

Konferanse for interesseorganisasjoner

nov 25, 2013

Program for konferansen med interesseorganisasjoner 5. desember

Plansamarbeidet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og akershuskommunene. Målet med samarbeidet er å lage en areal- og transportplan som kan bidra til at Oslo og Akershus blir en konkurransedyktig og bærekraftig region, bevarer arealverdier og legger til rette for et effektivt transportsystem som gjør at flest mulig kan gå, sykle eller ta kollektivt til daglige gjøremål.

Vi er nå inne i en drøftingsfase hvor vi ønsker innspill fra kommuner, regionale og statlige myndigheter, transportaktører og interesseorganisasjoner på de dilemmaene vi står overfor i dette planarbeidet. Som grunnlag for diskusjonene i drøftingsfasen er det utarbeidet et drøftingsdokument.

Frist for innspill på drøftingsdokumentet er satt til 20. desember. Tips gjerne dine kontakter og tilsvarende organisasjoner om konferansen.

Program for konferansen finner du her.

Påmeldingsfrist er fredag 29. november. Meld deg på ved å sende en e-post til: ingunn.monstad@akershus-fk.no

Håper vi sees!

DEL:

Kalender