Plansamarbeidet møter i dag faglig råd for bærekraftig bypolitikk.

Informasjonsmøte med byrådet for bypolitikk

feb 11, 2013

I dag har vi informert byrådet for bypolitikk om Plansamarbeidets arbeid.

Det faglige rådet for bærekraftig bypolitikk,  opprettet  av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, har i dag sitt andre møte. Temaet for møtet er areal og transport og  i den forbindelse er  Plansamarbeidet invitert til å orientere om planarbeidet.

Målsettingen med det faglige rådet for bypolitikk er å styrke kreativiteten i arbeidet og bidra til faglige innspill, samt skape oppmerksomhet og debatt ute i samfunnet.

-Jeg ønsker å etablere bypolitikk som et tema i den politiske debatten. På samme måte som vi har en politisk debatt om distriktspolitikk i Norge, så vil jeg ha en politisk debatt om hvordan byene må utvikle seg. Vi har en distrikspolitikk, men ingen bypolitikk. Det må vi få nå, sa miljøvernminister Bård Vegar Solhjell på det første møtet med «byrådet» for bypolitikk.

Miljøverndepartementet vil satse på framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging. I tilknytning til denne satsingen har miljøvernministeren nå etablert det faglige rådet for bypolitikk. Rådet skal bidra til å utvikle politikken på feltet.

Plansamarbeidet er glade for å bli invitert til å presentere arbeidet vårt på fagrådets andre møte.

 

Medlemmer i rådet:

 • Kjersti Nerseth, egen praksis i Bergen, arkitekt, tidligere president i NAL. Leder.
 • Aas, Hans Petter, Skatt Øst Oslo, underdirektør, leder av Oslo og Omland Friluftsråd og fung. leder i Markarådet
 • Børrud, Elin, Universitetet for Miljø og biovitenskap (UMB), professor i by og regionplanlegging, arkitekt
 • Dahl, Anne-Marie, Futuria, Århus, Danmark, statsviter og framtidsforsker
 • Ellefsen, Karl Otto, Arkitekt – og designhøgskolen (AHO), rektor og professor i arkitektur og urbanisme
 • Groth, Peter, Aspelin Ramm Gruppen AS, Adm. direktør
 • Holm, Erling Dokk, Markedshøyskolen og AHO, statsviter og forsker
 • Huse, Tone, Universitetet i Tromsø, samfunnsgeograf, stipendiat og forfatter
 • Lopez, Andres, Hamar handelsstand forening, daglig leder, styremedlem i Norsk Sentrumsutvikling (NSU)
 • Norheim, Bård, Urbanet Analyse, samfunnsøkonom og transportforsker
 • Schumann, Baard, Selvaag bolig ASA, Adm. direktør,
 • Skare, Anne, Stavanger kommune, Byplansjef, arkitekt
 • Stordalen, Gunhild A., GreeNudge, daglig leder, lege/PhD
 • Walldin, Viktoria, White arkitekter, Stockholm, sosialantropolog
 • Weltzien, Lise, student – utviklingsstudier UiO, delegat til World Urban Forum (UN- Habitat) 2012 for Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjoner

DEL:

Kalender