Informasjonsmøter i kommunene

jan 04, 2013

Plansamarbeidet sendte i dag ut  tilbud om informasjons- og drøftingsmøter til alle kommunene i Akershus. 

I løpet av høsten vil vi ha et drøftingsmøte med alle kommunestyrene i Akershus. Årsaken til at vi er tidlig ute med å informere om dette er at vi allerede nå må sette opp en møteplan for å koordinere disse møtene. På møtene vil vi legge opp til drøfting om forslag til utbyggingsmønster, virkemiddelbruk og hvilke virkninger planen vil ha for den ekelte kommune. Vi ber kommunene sette av 1 – 2 timer til dette på et av deres ordinære kommunestyremøter, eller i et annet politisk organ i løpet av høsten.

I tillegg til dette drøftingsmøtet vil vi også tilby kommuner som ønsker det, et informasjonsmøte hvor vi informerer om status i planarbeidet. Disse informasjonsmøtene gjennomføres i løpet av denne våren.

Vi ber kommunene om tilbakemelding innen 1. februar på aktuelle datoer for når Plansekretariatet kan komme på et eventuelt informasjonsmøte denne våren og drøftingsmøte til høsten. Svar sendes til: ingunn.monstad@akershus-fk.no, innen 1. februar.

DEL:

Kalender