Regional plan for areal og transport skal evalueres i 2023.

Evaluering av regional plan – spørreskjemaundersøkelse og intervjuer av kommuner og regionale myndigheter

apr 24, 2023

Den regionale planen skal evalueres i løpet av 2023. Civitas, i samarbeid med OsloMet og Cicero, har fått i oppdrag å evaluere den regionale planen. Evalueringen skal inneholde vurdering av planens virkemidler og mål, styringsstruktur, veiledning m.m., og identifisere lærings- og forbedringspunkter. I forbindelse med evalueringen vil det i løpet av april/mai sendes ut  et spørreskjemaundersøkelse til representanter fra administrasjon og politisk ledelse i kommuner og regionale myndigheter. Noen kommuner vil også få invitasjon til intervju. Vi håper mange av dere ønsker å delta i evalueringen, slik at vi får et best mulig datagrunnlag for å vurdere hvordan regional plan har fungert. Dersom du/dere har spørsmål eller innspill til evalueringen, ta kontakt med Plansamarbeidets sekretariat v/ Lise Weltzien (lise.weltzien@pbe.oslo.kommune.no) eller kontaktperson i Viken fylkeskommune for Plansamarbeidet, Jon Moxnes Steineke (jonste@viken.no).

DEL:

Kalender