Helhetlig parkeringspolitikk på tiltak.no

okt 17, 2022

Som ledd i oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har Viken fylkeskommune og kommuner i Oslo og tidligere Akershus vært deltakende i et å prosjekt om parkering. Prosjektet har resultert i et nytt tiltak for helhetlig parkeringspolitikk i den digitale tiltakskatalogen for miljø og transport. I prosjektet er det blant annet kartlagt ulike barrierer som forhindrer at en helhetlig parkeringspolitikk utarbeides eller at parkeringsvirkemidler tas i bruk. Tiltakssiden for helhetlig parkeringspolitikk redegjør for en anbefalt prosess for hvordan kommunene kan utforme en helhetlig parkeringspolitikk. Les hele tiltaket om helhetlig parkeringspolitikk her. 

Foto: Olav Fosli, Civitas

 

 

DEL:

Kalender