Planprogram for areal og transport Oslo og Akershus

Planprogrammet konkretiserer Plansekretariatets oppdrag som er gitt gjennom planstrategien. Det beskriver et opplegg for prosess, medvirkning og organisering av planarbeidet, inkludert kommunenes deltagelse. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er ansvarlige planmyndigheter for den felles planen som skal utarbeides.

Planprogram for regional plan for ATP, vedtatt