Utredningsdokumenter

  • Rapport: Konkretisering av alternativene

    Dette dokumentet om konkretisering av utbyggingsalternativer for 2030 med perspektiv mot 2050 er lagt til grunn for det videre arbeidet med konsekvensbeskrivelser.

  • Konkretisering av alternativene: Vedlegg 1 – Grunnlagsnotat transport

  • Konkretisering av alternativene: Vedlegg 2 – Innledende arbeid – utvalg steder

  • Konkretisering av alternativene: Vedlegg 3 – Nye byer