Referat fra møter i arbeidsgruppen for bybåndssamarbeidet