Presentasjoner/powerpointer

  • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Plankart og retningslinjer

  • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Oppfølgingsforpliktelser

  • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Markedsdrevet utbygging

  • Referansegruppemøtene uke 27 2013 – Konsekvensbeskrivelser