Møtereferater

Her kan du lese møtereferatene fra møtene som har vært avholdt i Plansamarbeidets politiske styringsgruppe:

  • Politisk styringsgruppe referat 7. november 2013

  • Politisk styringsgruppe referat 15. august 2013

  • Politisk styringsgruppe referat 14. mai 2013

  • Politisk styringsgruppe referat 29. november 2012

  • Politisk styringsgruppe referat 28. september 2012

  • Politisk styringsgruppe referat 29. mai 2012