Høringsinnspill

Høringsfristen for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus var 27. februar 2015. Det er kommet inn til sammen 115 uttalelser. Alle de sentrale offentlig aktørene og organisasjonene har uttalt seg, i tillegg til mange andre som er opptatt av regionens utvikling og areal- og transportspørsmål.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune arbeider frem mot juni med oppsummering, merknader og forslag til endringer i planen. Endelig planforslag skal behandles parallelt i Oslo bystyre og Akershus fylkesting, med sikte på vedtak innen utgangen av 2015.

Høringen var åpen for alle. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune inviterte en rekke offentlige aktører og organisasjoner til å uttale seg, og høringen ble annonsert i nasjonal og lokal presse.

Nedenfor ligger samledokumenter med alle uttalelsene som er kommet inn:

  • Del 1: Kommuner og samarbeidsregioner i Akershus – Vestområdet og Follo

  • Del 2: Kommuner og samarbeidsregioner i Akershus – Nedre Romerike

  • Del 3: Kommuner og samarbeidsregioner i Akershus – Øvre Romerike

  • Del 4: Bydeler i Oslo og nabokommuner, -samarbeidsregioner og -fylker

  • Del 5: Statlige, fylkeskommunale og kommunale etater og aktører

  • Del 6: Interesseorganisasjoner areal

  • Del 7: Interesseorganisasjoner transport

  • Del 8: Interesseorganisasjoner næringsliv

  • Del 9: Andre interesseorganisasjoner, politiske partier og privatpersoner