Grunnlagsdokumenter

Planstrategien og Planprogrammet er grunnlagsdokumenter for Plansekretariatets arbeid.

 • Planstrategi

  Planstrategien fastsetter at det skal utarbeides en felles regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen skal inneholde et strategisk arealkart og skal avklare prinsipper for grense mellom utbyggingsområder og landbruks-, natur- og friluftsområder og behandle virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser.

 • Planprogram

  Planprogrammet konkretiserer Plansekretariatets oppdrag som er gitt gjennom planstrategien. Det beskriver et opplegg for prosess, medvirkning og organisering av planarbeidet, inkludert kommunenes deltagelse. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er ansvarlige planmyndigheter for den felles planen som skal utarbeides.

 • Grunnlag for planstrategi 1

 • Grunnlag for planstrategi 3

 • Grunnlag for planstrategi 2

 • Kommunikasjonsstrategi

  Kommunikasjonstrategien gir føringer for informasjonsarbeidet i Plansamarbeidet. Les mer i kommunikasjonsstrategien.