Hvorfor et plansamarbeid?

des 13, 2012

Oslo og Akershus kommer til å oppleve en sterk vekst i innbyggertall og arbeidsplasser fremover. Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 350.000 personer de neste 20 årene og antallet arbeidsplasser forventes å øke med 8 000 –9 000 pr. år.

Den regionale planen for areal og transport er et verktøy for å gripe mulighetene og løse utfordringene denne veksten skaper, slik at regionen når sine mål.

Å ta felles grep innebærer å gjøre prioriteringer og håndtere målkonflikter i et regionalt perspektiv.

 • Vekst i befolkning og sysselsetting krever en plan
 • Vekst som håndteres på en god måte kan gi:
  – mer komplette lokalsamfunn
  – ny næringsvekst
  – bedre transportsystem
 • Vekst som ikke håndteres på en god måte kan gi:
  – økt klimautslipp
  – kø, kork og kaos
  – press på grønt- og landbruksareal
 • Vi er avhengig av et godt samarbeid for å lykkes med planen

Posted in: Om Plansamarbeidet

DEL:

Kalender