Hvilke målgrupper har prosjektet?

jan 09, 2013

Plansamarbeidets målgrupper er angitt i prioritert rekkefølge under og blir brukt som grunnlag i prioriteringen av hvor plansamarbeidet bruker ressursene sine:

  • Prosjektorganisasjonen
  • Kommuner og samferdselsaktører
  • Statlige virksomheter
  • Media
  • Politiske miljøer
  • Nærings- og eiendomsaktører
  • Interesseorganisasjoner
  • Høringsinstansene

Posted in: Om Plansamarbeidet

DEL:

Kalender