Hvem står bak prosjektet?

jan 09, 2013

Plansamarbeidet drives av Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og alle kommunene i Akershus i fellesskap. Alle de tre partene er representert i de administrative og politiske styringsgruppene og referansegruppene for Plansamarbeidet.

Plansamarbeidet forvaltes formelt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i fellesskap. Det er bystyret og fylkestinget som har vedtatt planstrategi og planprogram for arbeidet og som til slutt skal vedta den regionale planen.

Tidligere fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad, ledet Plansamarbeidet det første året og Oslos byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, leder arbeidet nå det andre året. Hver av disse leder prosjektet på vegne av begge prosesseierne det året de sitter i førersetet.

Posted in: Om Plansamarbeidet

DEL:

Kalender