Hva skal til for å lykkes?

jan 25, 2013

Skal Plansamarbeidet lykkes må kommunene som arealmyndighet, regionale og statlige samferdselsmyndigheter og miljømyndigheter samt transportetatene samarbeide og involveres i arbeidet med planen. Deltakelse fra disse aktørene er viktig og nødvendig både for å sikre en god og egnet regional plan, men også for å bidra til best mulig oppfølging fra disse aktørene når planen er vedtatt.

I tillegg vil det være nødvendig å innføre effektive virkemidler som kan bidra til at planen blir realisert.

Posted in: Om Plansamarbeidet

DEL:

Kalender