Hva skal planen brukes til?

jan 09, 2013

Planen skal legges til grunn for kommunenes arealplanlegging, fylkeskommunale prioriteringer og statlig sektorplanlegging innen areal og transport og være basis for forpliktende avtaler mellom partene.

Plansamarbeidet skal munne ut i en forpliktende, regional plan. Planen skal legge føringer for kommunenes, samferdselsmyndighetenes og transportetatenes fremtidige planer.

Posted in: Om Plansamarbeidet

DEL:

Kalender