Hva er Plansamarbeidet?

des 12, 2012

Prognosene viser at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 350.000 personer i løpet av de neste 20 årene. Antallet arbeidsplasser forventes å øke med 8 000 –9 000 pr. år. Hvor skal disse menneskene bo, arbeide og hvordan skal de reise i fremtiden?

Plansamarbeidet har som mandat å utarbeide et forslag til en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Alle som bor i og rundt Oslo må regne med å bo tettere enn før, og transportutfordringene må hovedsakelig løses av kollektivtilbud.

I Plansamarbeidet sees det på tre alternative utbyggingsmønstre og transportsystem for Oslo og Akershus. I tillegg utredes muligheten for å etablere en eller flere nye byer i Akershus. Alternativene skal utredes og drøftes grundig før det konkluderes, og planen skal være vedtatt i løpet av juni 2015. Når planen er ferdig skal den ligge til grunn for kommunenes arealplanlegging, samt fylkeskommunale og statlige sektorers prioriteringer innen areal- og transport.

Posted in: Om Plansamarbeidet

DEL:

Kalender