ADMINISTRATIV REFERANSEGRUPPE

des 10, 2011

REPRESENTANTER FRA:

Oslo kommune

Akershus fylkeskommune

Akershus-kommunene og delregionene

Deltagelse fra ulike fagdepartementer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ruter

NSB

Jernbaneverket

Statens vegvesen

Oslopakke 3

Samarbeidsalliansen for Osloregionen

DEL:

Kalender