ADMINISTRATIV KOORDINERINGSGRUPPE

apr 07, 2012

Oslo kommune: Geir Aga

Akershus fylkeskommune: Arnhild Danielsen

Rådmann fra Akershus-kommunene: Harald K. Hermansen

 

Observatører fra staten:

Fylkesmannen: Anne-Marie Vikla

Statens vegvesen Region Øst: Ing-Christine Ericson

DEL:

Kalender