Samling for interesseorganisasjoner

nov 20, 2014

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune inviterer interesseorganisasjoner og politikere i Oslo og Akershus til samling for å diskutere høringsutkastet. Velkommen til samling 12. januar 2015 kl. 18-21 i Akershus fylkestingsal, Schweigaards gate 4.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har forslag til felles areal- og transportplan på høring. Viktige mål for planen er en konkurransedyktig og bærekraftig region med arealeffektiv utvikling, bevaring av overordnet grønnstruktur, og et effektivt og miljøvennlig transportsystem med lavest mulig behov for biltransport.

Hvilke muligheter gir høringsforslaget for at vi når våre felles mål for regionen? Vil strategier og virkemidler fungere etter hensikten, sett fra interesseorganisasjonenes ståsted? Organisasjonene oppfordres til å komme med forberedte innlegg.

Formålet med samlingen er å informere om høringsforslaget, få synspunkter fra ulike interesseorganisasjoner, og gi et godt grunnlag for høringsinnspill innen fristen 27. februar 2015.

Påmelding: Innen 18. desember til marit.langslet@akershus-fk.no

Frist for å melde inn forberedte innlegg: 12. desember

 Program

Møteleder: Solveig Schytz

18.00         Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus – hva er hovedgrepene?

Velkommen og presentasjon av høringsforslaget v/Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo, og Anette Solli, fylkesordfører i Akershus

18.30         Hva tenker interesseorganisasjonene om høringsforslaget? 

5-minutters innlegg v/ulike interesseorganisasjoner – OBS meldes inn på forhånd

21.00         Avslutning v/Anette Solli, fylkesordfører i Akershus

Last ned program som pdf.

DEL:

Kalender