Politisk behandling av høringsforslaget

nov 07, 2014

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er i gang med politisk behandling av høringsforslaget, med sikte på felles vedtak om å sende forslaget på høring. Saken skal opp i Akershus fylkesutvalg og fylkesting 10. og 17.nov, og i Oslo byråd 18.nov.

Høringsforslaget har allerede vært til behandling i hovedutvalget for samferdsel og hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus. Saken ble vedtatt sendt videre til fylkesutvalg og fylkesting.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vil bli sendt på høring så snart de to planeierne har fattet felles vedtak.

 

 

 

DEL:

Kalender