Høringsforslag ute til offentlig ettersyn

nov 21, 2014

Akershus fylkesting og Oslo byråd har nå lagt høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 27. februar. Plansamarbeidets forslag til høringsdokument ble vedtatt som høringsforslag uten endringer.

Fylkestinget i Akershus og byrådet i Oslo vedtok hhv 17.11.2014 og 18.11.2014 å legge høringsforslag til Regional plan for areal og transport med handlingsprogram og konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 8-3. Høringsfrist er satt til 27. februar 2015. Høringsprosessen skal skje samtidig i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, slik at alle uttalelsene vurderes samlet av begge organ.

Høringsforslag og konsekvensutredning

Høringsdokumentene er tilgjengelige her:

Høringsforslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus med handlingsprogram

Konsekvensutredning høringsforslaget

Behandlingen i fylkestinget og byrådet

Plansamarbeidets forslag til høringsdokument ble vedtatt som høringsforslag uten endringer både i Akershus fylkesting og Oslo byråd. I fylkestinget skjedde vedtaket mot Fremskrittspartiets stemmer. I fylkestinget kom både Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet med endringsforslag, og Fremskrittspartiet med protokolltilførsel. Protokollene fra behandlingen i Oslo byråd og Akershus fylkesting kan leses her.

Videre behandling

Etter høringen skal forslag til Regional plan for areal og transport behandles parallelt i Oslo bystyre og Akershus fylkesting. Det skal skje innen utgangen av 2015.

Kontaktinformasjon og høringsadresse

Bemerkninger til høringsforslag med konsekvensutredning sendes til felles plansekretariat for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune v/Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO, post@akershus-fk.no

Kontaktpersoner i forbindelse med høringen er Ellen Grepperud, ellen.grepperud@akershus-fk.no, tlf: 994 42 252, og Marit Øhrn Langslet, marit.langslet@akershus-fk.no, tlf: 934 86 304.

DEL:

Kalender