Konferanse: En plan for næringslivet?

nov 20, 2014

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune inviterer til næringskonferanse for næringsliv og politikere i Oslo og Akershus. Konferansen avholdes 16. januar 2015 kl. 10-14 på KS Agenda møtesenter.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har forslag til felles areal- og transportplan på høring. Et viktig mål i planarbeidet er å legge til rette for at Oslo og Akershus er en konkurransedyktig og bærekraftig region som fungerer godt for næringslivet.

Hvilke muligheter gir planforslaget for næringslivet? Hvordan svarer forslaget på næringslivets lokaliseringspreferanser, transportbehov og behov for forutsigbarhet? Vil strategier og virkemidler fungere etter hensikten, og legge til rette for næringsutvikling som bidrar til at vi når våre felles mål for regionen?

Formålet med konferansen er å informere om høringsforslaget, få synspunkter fra ulike deler næringslivet, og gi et godt grunnlag for høringsinnspill innen fristen 27. februar.

Påmelding: Innen 18. desember til ellen.grepperud@akershus-fk.no.

 

Program

Møteleder: Aslak Bonde

10.00-10.30       Velkommen og presentasjon av høringsforslaget

Strategier for å gjøre Oslo og Akershus attraktiv for næringslivet v/Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo, og Anette Solli, fylkesordfører i Akershus

10.30-12.30        Innlegg fra ulike deler av næringslivet

Effektive bo- og arbeidsmarkeder – hva skal til? Refleksjoner etter NHO-konferansen Ombyggingsprosjektet Norge v/Nina Solli, regiondirektør Oslo og Akershus i NHO

Handel og service v/Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke

Finans og investering v/Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

Kunnskaps- og teknologibedriftene v/Håkon Haugli, direktør i Abelia

Oslo Lufthavn v/Espen Ettre, direktør for eiendom og kommersiell utvikling i OSL

Bygg og eiendom v/Erling Langeland, administrerende direktør i Oxer Eiendom

12.30-13.00       Pause med rundstykker

13.00-13.50       Scenesamtale med innlederne og synspunkter fra salen

13.50-14.00       Avslutning v/Anette Solli, fylkesordfører i Akershus

Last ned program som pdf.

 

 

DEL:

Kalender