Hvordan er planprosjektet organisert?

Se organisering her: http://plansamarbeidet.no/om-plansamarbeidet/

Posted in: Om Plansamarbeidet