Høringsfasen

Høringsfristen for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus var 27. februar 2015. Det er kommet inn til sammen 115 uttalelser. Alle de sentrale offentlig aktørene og organisasjonene har uttalt seg, i tillegg til mange andre som er opptatt av regionens utvikling og areal- og transportspørsmål.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune arbeider frem mot juni med oppsummering, merknader og forslag til endringer i planen. Endelig planforslag skal behandles parallelt i Oslo bystyre og Akershus fylkesting, med sikte på vedtak innen utgangen av 2015.

Høringen var åpen for alle. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune inviterte en rekke offentlige aktører og organisasjoner til å uttale seg, og høringen ble annonsert i nasjonal og lokal presse. Høringsdokumentene kan leses her.

Nedenfor ligger samledokumenter med alle uttalelsene som er kommet inn:

Del 1: Kommuner og samarbeidsråd i Akershus – Vestområdet og Follo

Del 2: Kommuner og samarbeidsråd i Akershus – Nedre Romerike

Del 3: Kommuner og samarbeidsråd i Akershus – Øvre Romerike

Del 4: Bydeler i Oslo og nabokommuner, -samarbeidsregioner og -fylker

Del 5: Statlige, fylkeskommunale og kommunale etater og aktører

Del 6: Interesseorganisasjoner areal

Del 7: Interesseorganisasjoner transport

Del 8: Interesseorganisasjoner næringsliv

Del 9: Interesseorganisasjoner andre, politiske partier og privatpersoner