Drøftingsfasen

Her omtales kort hovedpunktene i drøftingsfasen og møtene og konferansene som ble gjennomført høsten 2013:

Drøftingsdokument

Sluttproduktet fra utredningsfasen er et drøftingsdokument med en oppsummering av konsekvensbeskrivelsene, en samlet vurdering av funn og alternativer, samt noen tanker om virkemiddelbruk og gjennomføringsforpliktelser.

Innspillsrunde

Drøftingsdokumentet ble sendt til kommunene etter at det ble vedtatt i politisk styringsgruppe 15. august. Hensikten med drøftingsdokumentet var å gi politikerne mulighet til å sette seg inn i stoffet i forkant av møtene og de korridorvise konferansene som avholdes i høst. Dokumentet skulle også hjelpe kommunene til å komme med gjennomarbeidede skriftlige innspill innen utløpet av drøftingsfasen. Fristen for å komme med innspill var satt til 20. desember 2013.

Kommunene og regionrådene ble oppfordret til å behandle dokumentet politisk. På den måten fikk vi et godt grunnlag i arbeidet med å lage selve planforslaget i konklusjonsfasen.

Møter i alle kommunestyrene/formannskap

På grunnlag av utsendt drøftingsdokument gjennomførte vi høsten 2013 nye møter med alle kommunene. Rammene for disse møtene var satt til 1-2 timer og regien på møtene var:

  • Orientering om drøftingsdokumentet med vekt på hva dette betyr for den aktuelle regionen og kommunen v/plansekretariatet
  • Anbefalingene i høringsdokumentet sett fra kommunens ståsted v/kommunen
  • Oppklarende spørsmål

Formålet med møtene var først og fremst å informere om drøftingsgrunnlaget og sette politikerne bedre i stand til å behandle dokumentet.

Korridorvise konferanser

Det ble også avholdt tre regionvise konferanser; en i sørkorridoren, en i vestkorridoren og en i nordøstkorridoren. Formålet med disse konferansene var å få til gode diskusjoner mellom kommunene, regionale myndigheter, staten og fagmiljøene. I løpet av konferansene fikk kommunene god anledning til å få svar på de spørsmålene de hadde vedrørende utsendt drøftingsdokument.

Aktuelle kommuner, bydeler, regionale myndigheter og transportetater, nabokommuner og fylker, samt staten ble også invitert til konferansene.

Andre konferanser

Det ble også arrangert en næringslivskonferanse i samarbeid med NHO og en egen konferanse for aktuelle interesseorganisasjoner i slutten av desember 2013.